Selecció de vídeos que utilitzen diferents formats i gèneres per denunciar les formes de poder presents en la nostra realitat més immediata amb relació al sistema econòmic actual. Es fomentarà el debat sobre qüestions claus de la nostra contemporaneïtat promovent una lectura crítica envers els discursos mediàtics actuals.

  • Preu: Preu per maleta: 55€ / Preu de la dinamització d'una maleta (2h): 130€ / Preu especial de les tres maletes: 120€