Activitat que es duu a terme amb el grup classe. Consisteix en una pràctica creativa i col·laborativa en què l’alumnat elabora una peça audiovisual en la qual, des d’una visió polièdrica, confluiran diferents punts de vista sobre el seu centre educatiu. El procés permetrà sumar els coneixements ja adquirits pel que fa a l’ús de la tecnologia digital a una reflexió sobre la multiplicitat de versions que pot generar una mateixa realitat.

  • Durada: 20 hores (repartides en 5 sessions)
  • Preu: a convenir

¿Qué trabajamos?

  • Aproximarse de una forma creativa al audiovisual a través de la experiencia personal.
  • Experimentar en las posibilidades expresivas del sonido, de la imagen y del movimiento.
  • Elaborar un documento audiovisual que refleje la visión del alumnado del centro educativo.

 Competencias básicas:

  • Competencia comunicativa lingüística y audiovisual.
  • Competencia artística y cultural.
  • Tratamiento de la información y competencia digital.