Taller audiovisual a l’aula es proposa una dinàmica de reflexió i creació orientada a revisar els discursos publicitaris i els seus continguts androcèntrics o sexistes amb la finalitat d’imaginar i proposar models alternatius que reflecteixin la diversitat i afavoreixin una visió positiva dels rols de gènere. A partir d’unes eines conceptuals i pràctiques, l’alumnat tindrà l’oportunitat d’elaborar un guió publicitari des de premisses no sexistes.

  • Durada: 2 hores
  • Preu: 120€ per grup aula

Què treballem?

  • Prendre consciència dels mecanismes de significació de les imatges per tal de desenvolupar postures crítiques en relació amb els missatges publicitaris.
  • Identificar els principis discriminatoris dels anuncis, basats en el sexisme i els estereotips de gènere.
  • Construir una resposta creativa a partir del disseny d’un espot publicitari que reverteixi els estereotips sexistes.

Competències bàsiques:

  •  Competència artística i cultural,
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • Competència social i ciutadana