Mostra de diferents vídeos que posen de manifest la diversitat de formats, gèneres i tècniques de la cultura audiovisual contemporània per tal de fomentar la lectura i interpretació dels aspectes formals, expressius, discursius i de significat.

  • Preu: Preu per maleta: 55€ / Preu de la dinamització d'una maleta (2h): 130€ / Preu especial de les tres maletes: 120€