Les imatges i els sons desperten els sentits i condueixen a les emocions. A través de la vista i la oïda desenvolupem una cadena d’associacions que podem traduir en altres formes d’expressió. Aquest taller proposa traslladar l’impacte de les formes, el ritme de les imatges, els sons i la música a exercicis creatius en els quals el cos dels xiquets i les xiquetes i els seus moviments siguen el centre.

  • Durada: 1 hora
  • Preu: 100€ per grup aula

Què treballem?

  • Desenvolupar la capacitat interpretativa dels sons i conèixer les emocions que transmeten.
  • Traslladar, a través d’exercicis creatius, les emocions que ens transmeten els sons i les imatges.
  • Aprendre a dominar progressivament el cos i habilitats motrius.

Competències bàsiques:

  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • Competència artística i cultural
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal