Dotar els professors de les eines necessàries perquè siguen capaços de crear a l’aula el seu propi programa de televisió. Conèixer els formats de televisió, els diversos rols professionals necessaris i les necessitats tècniques mínimes per a la creació d’un programa.