Els objectes tenen memòria. Ens conten històries dels seus propietaris, de l’època en què els van inventar. A través dels objectes analitzarem què van ser, quin ús tenien i què ens transmeten (versió espanyola falta l’accent a qué, para qué i qué). A partir d’aquesta relació, els donarem una nova vida, farem que es moguen i crearem una història amb la tècnica de l’stop-motion, en la qual ells tornen a ser els protagonistes. Per a aquest taller, els i les alumnes han de fer servir telèfons mòbils o tauletes.